Piritta Rantanen

kansanedustaja, SDP

Sairaanhoitaja (AMK), taloushallinnon tradenomi, kaupunginvaltuutettu, Jämsän kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Tai seuraa sosiaalisessa mediassa

Valiokunnat eduskuntatyössä

Eduskunnassa työskentelyyn tärkeänä osana täysistuntojen lisäksi kuuluu valiokuntatyö. Minulla valiokuntia on kolme. Kaksi varsinaista jäsenyyttä ja yksi varajäsenyys. Alta voit lukea valiokuntien sisällöistä hieman tarkemmin.

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asiat, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksuja), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta, geodeettista tutkimusta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristöterveydenhuoltoa koskevia asioita.

Kuka Piritta?

Olen 41-vuotias kolmen lapsen ja uusperheen äiti. Koulutukseltani olen taloushallinnon tradenomi ja sairaanhoitaja (AMK). Työpaikkani, josta olen virkapavapaalla on Keski-Suomen keskussairaalan kirurgisilla osastoilla.

Politiikassa olen ollut mukana vuoden 2009 kunnallisvaaleista lähtien. Tuolloin tulin valituksi Jämsän kaupunginvaltuustoon ja pääsin sote- tilaajalautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi minut valittiin vuonna 2012 ja siinä tehtävässä toimin siihen saakka kun minut valittiin eduskuntaan keväällä 2019.

Työtä olen tehnyt monenlaisissa tehtävissä. Nuorena ensimmäinen oikea kesätyöni taisi olla paikallisella puutarhalla kukkien ja kurkkujen parissa. Lukioaikana tein postitusalan töitä ja lukion jälkeen olinkin toimistötyössä vuoden päivät. Lukion jälkeen opiskelin taloushallinnon tradenomiksi ja sen jälkeen työskentelin asiakaspalvelijana huoltoasemalla ja kaupassa.

Koulutusta vastaavaa työtä sain sitten Jämsän kaupungilta palkanlaskijana. Pätkätyöt kestivät useamman vuoden ja sitten innostuinkin lähtemään opiskelemaan uutta ammattia, sairaanhoitajaksi. Sairaanhoitajana olen työskennellyt Petäjäveden sairaalassa ja sen jälkeen paikkani siirtyi Keski-suomen sairaanhoitopiiriin Jyväskylään kirurgisille osastoille.

Perheessäni on aina lähes aina ollut jonkinlaista yritystoimintaa ja ehkä siitä on jäänyt syvä kunnioitus kaikkia yrittäjiä kohtaan. Itse koen olevani duunari ja suuri toiveeni onkin, että työstä saatava tulos jaettaisiin tasapuolisesti yrittäjän ja työntekijän kesken.