Vuosi vaihtui erikoisissa merkeissä. Heti alkuvuodesta tunteet kuumenivat Yhdysvalloissa käsittämättömäksi mellakaksi.

Donald Trump ajoi systemaattisella toiminnallaan ja puheillaan kansaansa kahtia koko kautensa ajan. Demokraattisten presidentinvaalien jälkeen ja jopa ennen vaaleja, toistuvat väitteet vaalien vilpillisyydestä jatkuivat. Trump ei osannut myöntää tappiotaan.

Olen seurannut tätä valheellisten, provosoivien ja loukkaavien puheiden jatkumista ja lisääntymistä epäuskoisena. Olen todella surullinen siitä kehityksestä, johon aikuiset ihmiset ovat toistuvasti sortuneet.

Hyvin huolissani olen siitä, että samansuuntainen kehitys on meillä Suomessakin ollut viime aikoina voimakkaassa nousussa, monella tasolla. Asioita ymmärretään tarkoituksellisesti väärin, kerrotaan osatotuuksia ja jopa valheita, maalitetaan ihmisiä, ja kielenkäyttö ja käytös on ala-arvoista. Itsekkyys ja oma etu menevät etusijalle. Kaikki eivät enää tunne käytöksensä seurauksia.

Täällä Keski-Suomessa alkuvuosi on mennyt keskustellessa mm. keskittämisasetuksesta ja sen myötä tulevista muutoksista Keski-Suomen keskussairaalassa tapahtuviin leikkauksiin.

Tämänkin keskustelun yhteydessä on sorruttu näihin aiemmin mainittuihin asioihin. On kerrottu osatotuuksia, ymmärretty asioita tahallisesti väärin, arvosteltu tekemisiä ja tekemättä jättämisistä ilman minkäänlaista tietoa asioiden todellisesta tilasta.

Jos olisin saanut päättää, koko edellisen hallituksen keksimä keskittämisasetus olisi pitänyt vetäistä viemäriin. Se luo epävarmuutta myös Jämsän sairaalan toiminnalle tulevaisuudessa ja vie osan ammattitaidosta ja laadukkaasta työstä Keski-Suomessa.

Tuntuu harmilliselta, että keskustelua aiheesta ei kuitenkaan saanut käydä faktojen perusteella. Olen useamman kerran, useammassa keskustelussa törmännyt siihen, että kun haluat kertoa asioiden taustoja ja kertoa mitä uutisotsikoiden takana oikeasti on, sinut leimataan selitteleväksi poliitikoksi.

Kunnallisalan kehittämissäätiö teetti vuoden 2020 lopussa tutkimuksen suomalaisten luottamuksesta kuntien, valtakunnan, maakuntien ja Euroopan unionin päättäjiin. Tutkimuksen mukaan vain vajaa puolet suomalaisista luottaa kuntien ja valtakunnan päättäjiin. Maakuntien ja EU:n päättäjiin luottamusta on vain noin kolmanneksella kansalaisista.

On helppo ymmärtää ihmisten epäluottamusta poliittisiin päättäjiin, kun samasta asiasta voidaan selkä suorassa kertoa kahta erilaista ”totuutta”. Todellisuudessa asiat kuitenkaan harvoin ovat mustavalkoisia.

Tässä kohtaa voin vain todeta, että en osaa kaikkia temppuja. En osaa tehdä politiikkaa näillä häikäilemättömillä, ”silmät kiinni ja antaa suun suoltaa mitä vain” -metodeilla. Jo tämän asian ääneen sanomisella saa todennäköisesti aikaan palauteryöpyn.

Mutta asialinjan pitäisi asioiden hoitamisessa riittää. Tapani toimia on aina ollut sellainen, että joka aamu on voitava katsoa itseään peiliin ja todeta, että parhaansa on tehnyt, rehellisesti ja avoimesti, toisten mielipiteitä kunnioittaen.

Yle aloitti marraskuussa viisivuotisen hankkeen, Hyvin sanottu- Bra sagt. Sen tarkoituksena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan ja erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluun.

Hanketta varten tehdyn tutkimuksen mukaan kuusi kymmenestä suomalaisesta koki, että keskustelukulttuurimme on huonontunut. Neljännes kyselyyn vastanneista kokee, ettei uskalla kertoa omista ajatuksistaan yhteiskunnallisista asioista muiden reaktioiden pelossa. Tulokset ovat järkyttäviä!

Meistä jokainen voi omilla valinnoillaan, omalla käytöksellään vaikuttaa tämän keskustelukulttuurin kehittymiseen tulevaisuudessa.

Haluan omalla esimerkillä olla edistämässä toisia kunnioittavaa keskustelukulttuuria. Sitoudun noudattamaan hankkeen tavoitetta ja tekemään työtä sen eteen, että yhä useampi voi turvallisesti osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää demokratiaa. Jokainen voi valita miten toimii.

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 23.01.2021