Miksi minua kiinnostaisi aluevaalit? Miksi äänestäisin niissä ja mistä koko asiassa on oikein kysymys? Eikö jotkut vaalit olleet juuri?

Näitä kysymyksiä ja kommentteja on kuulunut melko paljon, kun keskustellaan pian pidettävistä aluevaaleista. On hyvin inhimillistä, että se tieto ja ymmärrys ei ole vielä kaikkia saavuttanut, tiedon jäsentyminen on osittain kesken vielä kunnissa ja maakunnissakin.

No mistä näissä vaaleissa nyt sitten on oikein kyse?

Itse kuvaisin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta kuorena tai kehyksenä, jonka sisällä nämä ihmisille tärkeät palvelut järjestetään. Aluevaalien jälkeen valitut aluevaltuutetut päättävät sen kuoren sisällä tapahtuvista arjen konkreettisista asioista.

Kyse on vaikka siitä, missä ja milloin pääset lääkärin vastaanotolle, millaiset neuvolapalvelut Keski-Suomessa on, ja kuinka perheet saavat tarvitsemaansa tukea ja apua erilaisissa tilanteissa. Kyse on myös siitä, kuinka nopeasti paloauto tulee paikalle tulipalon sattuessa tai kuinka nopeasti ambulanssi on tarvittaessa paikalla.

Terveydenhuollon toimivuus, saatavuus ja laatu ovat olleet kyselyiden mukaan yksi kuntalaisille tärkeimmistä asioista. Niiden tärkeys ei ole kadonnut minnekään ja siksi tämä uudistus on haluttu tehdä.

On tarpeen turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut koko maakunnan asukkaille. Tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Äärimmäisen kannatettavat ja hyvät tavoitteet.

Meille demareille on edelleen tärkeää, että palvelut ovat lähellä ihmistä ja että palvelut ovat laadukkaita, oikea-aikaisia ja oikeasuhtaisia. Siis että ne palvelut, joita käytetään usein ovat lähellä sinua ja että kiireettömässäkin tilanteessa saat hoitoa seitsemän vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Tämä seitsemän vuorokauden hoitotakuu halutaan nyt kirjata lakiin, jotta olisimme kaikki yhdenvertaisessa asemassa. Hoitotakuu on lähetetty juuri lausuntokierrokselle ja se koskee toteutuessaan sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Tämä on yksi kauan odotetuista konkreettisista toimista mielenterveys- ja muissa ongelmissa. Hoitoa on saatava silloin, kun tarve on!

No kuinka nämä kaikki tavoitteet voidaan sitten saavuttaa? Niihin päästään vain, jos aluevaltuusto pystyy tekemään yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kanssa. Se vaatii toimintatapojen ja rakenteiden muutoksia.

Kaikkien palveluiden on pelattava entistä paremmin ja saumattomasti yhteen. Tätä työtä ei tehdä negatiivisten avausten ja asenteiden kautta. Tässä tarvitaan kaikilta yhteistä tahtoa tehdä meille paras keskisuomalainen malli.

Yksi tällainen muutos voisi olla esimerkiksi SDP:n esittämä omalääkärimallin palauttaminen perusterveydenhuoltoon. Tutkimustulostenkin valossa on todettu, että mitä pidempään potilaat ovat vuosilla mitattuna saman lääkärin hoidossa, sitä vähemmän potilailla on päivystyskäyntejä, sairaalajaksoja ja jopa ikävakioidun kuolleisuuden on todettu pienenevän. Melko vakuuttavia tuloksia ja tiedolla johtamista!

Uudistuksen lupaukset ja tavoitteet eivät kuitenkaan toteudu, ellemme pysty vastaamaan henkilöstöpulaan, joka koettelee koko tätä alaa aina sairaanhoitajista lähihoitajiin tai laitoshuoltajista pelastusalan ammattilaisiin. Työntekijöiden työympäristöön ja työhyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Uuden aluevaltuuston on kuunneltava kentältä tulevat hätähuudot ja jaksamisen äärirajoilla toimivien ammattilaisten viestit. Hyvä johtaminen, työssä jaksaminen, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työvuoroihin, erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen ja kannustava ja motivoiva palkkaus ovat niitä asioita, joista tulevissa aluevaaleissa on myös kyse.

Tarvitaan kattava kokonaissuunnitelma niin maakunnasta kuin eduskunnastakin siitä, kuinka työolot ja palkkaus saadaan sille tasolle, että ala houkuttelee osaajia myös tulevaisuudessa.

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 20.11.2021.