Elämme ajassa, jossa iso osa palveluistamme on saatavana osittain tai kokonaan verkon välityksellä. Jokapäiväinen eläminen ainakin vaikeutuu, jos käytössä ei ole sähköisiä työvälineitä, sähköpostia tai verkkopankkitunnuksia. Itse olen seurannut, kuinka mummon postipaketin kotiin tuomisen sopimiseen voi mennä toista viikkoa, kun käytössä ei ollut älykännykkää. Ei auttanut vierailut postin fyysisessä toimipisteessä eikä puhelut toimittajalle. Siellä mummu sitten istui neljän seinän sisällä monta päivää odottamassa paketin saapumista.

Sdp on julkistanut linjauksia paremman julkisen hallinnon kehittämiseksi. Tavoitteena on, että julkinen hallinto palvelee ihmisiä siellä missä he ovat, tavalla joka heille sopii. Erityisesti tässä korona-ajan myötä kiihtyneessä etäpalveluiden ja digitaalisuuden valtavassa loikassa on huolehdittava siitä, ettei digitalisoituminen johda ihmisten eriarvoisuuteen tai digisyrjäytymiseen. Palvelut on turvattava kaikille ikäryhmille eri välineillä. Digisyrjäytymiseen on aina saatava riittävästi apua ja tukea. Digisyrjäytymisen ehkäisy on huomioitava myös jo aikaisessa vaiheessa peruskouluissa.

Lähtökohtana on, että julkiset palvelut ovat ihmisiä varten. Etäpalvelut ovat väistämättä osa tulevaisuuttamme. Niiden on oltava joustavampia, parempia ja vaikuttavampia. Meidän on tulevaisuudessa voitava tuottaa ja saada palveluita myös iltaisin, viikonloppuisin ja paikkariippumattomasti laajemmin kuin nyt. Silloin kun palvelut toimivat hyvin, voimme edistää ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Pitää pyrkiä parempaan.

Koronapandemia on muuttanut työelämäämme varmasti peruuttamattomasti. Etätöiden määrä tullee lisääntymään voimakkaasti. Tästä seurauksena on myös mahdollisuus merkittäviin tilakustannusten pienenemiseen. Palvelupisteiden määrä julkisissa palveluissa ei tulevaisuudessa ratkaisekaan saamamme palveluiden laatua tai määrää. Julkiset palvelut on siis tulevaisuudessa mahdollista tuottaa kustannustehokkaammin, joustavammin ja lähempänä ihmistä.

Koko palvelujärjestelmä on kuitenkin luotava niin, että kaikki ihmiset voivat olla mukana yhdenvertaisesti. Samalla kun sähköiset palvelut lisääntyvät, yhteispalvelupisteiden ja erilaisten kotiin tuotavia palveluiden on oltava saatavilla. Keskeistä on avoin ja selkeä viestintä, sekä yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille.

Niin ja kyllä se mummukin lopulta sai suuren pakettinsa kotiin tuotuna. Palvelu on monesti kiinni siitä, kuinka palveluammateissa toimivat ihmiset haluavat ja voivat toimia. On pidettävä huoli, että henkilöstö on motivoitunutta ja että sitä on riittävästi.

Kirjoitus on julkaistu Demokraatissa 8.4.2021